ZMIEŠAVANIE MATERÁLOV

 

Zmiešavacie stroje s max. výkonom od 65 kg/hod (WSB-MB) do 5500 kg/hod (WSB-3000 MaxiBatch) a zmiešavaním až 12 komponentov

 • Ideálne riešenie pre zmiešavanie prírodného materiálu, drte a farebného koncentrátu u vstrekovacích a vyfukovacích strojov a pre viackomponentné zmiešavanie materiálov u vytlačovacích strojov

 • Trvalé monitorovania priebehu dávkovania materiálu s automatickou kompenzáciou

 • Zaručená presnosť dávkovania 0,1%

 • Zaistená imunita proti vibráciám a rázom stroja

 • Software hospodárenia s materiálmi

 • Exkluzívna záruka 5 rokov

Gravimetrické zmiešavacie stroje
 
Volumetrické farbiace jednotky

Farbiace jednotky MC-12 s výkonom od 0,02 do 25,2 kg/hod a MC-18 s výkonom od 0,02 do 180 kg/hod.

 • Pre vstrekovacie stroje i pre extrúdery s možnosťou synchronizácie otáčok s otáčkami extrúdera.

 • Chránený systém dávkovacieho valca s rovnomerným tokom dávkovaného materiálu bez pulzácie.

 • Pohon dávkovacieho valca s krokovým motorom pracujúcim prakticky od nulových otáčok.

 • Zmiešavací krk s krycou strieškou na zabránenie protitlaku od prírodného materiálu.

 
Gravimetrické farbiace jednotky

Gravimetrické farbiace jednotky s výkonom 0,005-6 kg/hod sú určené pre vstrekovacie stroje a 0,08-18 kg/hod pre extrúdery.

 • Jednoduché nastavovanie bez výpočtu: Vstrekovacia dávka pri vstrekovaní alebo výkon extrúdera pri vytlačovaní a podiel farby v % bez nutnosti kalibrácie.

 • Odchýlka od požadovanej hodnoty max. 0,2%.

 • Ochrana motoru pri preťažení dávkovacej jednotky.

 • Informácie o spotrebe dávkovaného materiálu.

 • Automatická rekalibrácia pri výmene materiálu.

 • Sacia jednotka Venturi na dopravu materiálu do násypky v štandardnej výbave.

 
Dávkovače práškov

Sada volumetrických šnekových dávkovacích jednotiek MPF na dávkovanie práškových aditív s výkonom od 0,02 do 10,4 kg/hod a so vstavaným stieračom na rozbíjanie klenby

 • Rada volumetrických šnekových dávkovacích jednotiek MRF na pridávanie drte do prírodného materiálu s výkonom od 0,8 do 760 kg/hod

 • Rada šnekových dávkovacíh jednotiek MSF určených pre čiastočné plnenie vstupnej zóny šneku ("hladné" šneky) s výhodami zlepšeného riadenia šneku alebo zlepšeného spracovania materiálu v šneku

 • Veľmi presné riadenie veľkosti dávky pre vstrekovacie stroje alebo výkonu pre extrúdery

 
Dávkovače tekutých farieb

Rada peristaltických čerpadiel MPA na dávkovanie tekutých farebných koncentrátov s výkonom od 36 g/hod do 13,6 kg/hod zo zásobníku do vstrekovacích strojov alebo extrúderov.

Rada peristaltických čerpadiel MDA v sudovom prevedení na dávkovanie tekutých farebných koncentrátov s výkonom do 200 kg/hod do extrúderu.

 • Veľmi presná regulácia rýchlosti motora, absolútne presná dávka do vstrekovacieho stroja alebo extrúdera.

 • Jednoduché nastavovanie cez palcové prepínače, možnosť riadenia výkonu v závislosti od otáčok extrúdera.

Katalóg na stiahnutie