SLUŽBY

Servis

- kvalifikovaný servis prevádzkových strojov a zariadení značiek MAGUIRE, SHINI, MB Conveyors, VISMEC, FRIGEL, SYNCRO GROUP ( Plasmac, Blowtec, CST, Syncro a.i.

- servisná zmluva na pravidelnú obhliadku a servis zariadení v rozpätí: mesačne, kvartálne, ročne. HOTLINE 24h 

- telefonický servis a poradenstvo

- školenie zamestnancov 

Certifikované meranie

- certifikované meranie vážiacich zariadení so závažím a vystavením CE certifikátu o presnosti dávkovača pri plnom chode prevádzky.  

- kalibrácia 

Meranie vlhkosti s ABONI

- meranie vlhkosti pomocou Aboni Hydro Tracer 

- prenájom zariadenia na meranie vlhkosti a zaškolenie zamestnancov 

Projektová dokumentácia

- vystavenie projektovej dokumentácie po ukončení inštalácie s CE certifikátmi zariadení, popisom, výkresom a fotodokumentáciou

- zakreslenie haly a umiestnenie zariadení v programe CATIA 

A.M.SK spol. s r.o. ponúka aj možnosť prenájmu strojov a zariadení.

Školenia

- certifikované školenia s teoretickou a praktickou časťou na všetky zariadenia od našich dodávateľov MAGUIRE, SHINI, MB Conveyors, VISMEC, FRIGEL, SYNCRO GROUP

- Obsluha zariadení, alarmy, nastavenia, čistenie a odhaľovanie porúch

- Objednávky školenia posielajte na email office@amsk.sk 

 
LOGO-AMSK-WEB.png