PROJEKTY

IMG_20180903_122031.jpg

Projekt Jasplastik Nitra

Sušiareň Vismec DRYPLUS 900 s 2000 litrovým silom

Zákazník požadoval sušiareň, ktorá bude mať výkon 300 kg usušeného materiálu za hodinu a požiadavkou na sušenie materiálu počas 4 hodín.

​Projektové riešenie spočívalo v agregáte suchého vzduchu DRYPLUS 900 a sušiace silo o objeme 2000 litrov. Agregát suchého vzduchu pracuje na princípe vysúšania vzduchu zo sila pomocou molekulového rotoru. Výhodou tohto princípu je konštantný rosný bod a nízke náklady na údržbu, pretože nám odpadáva výmena rôznych vysúšadiel ako je napr. silica gél. Sušiareň nepotrebuje pripojenie chladiacej vody čo je výhodné pretože nezaťažujeme centrálnu chladiacu vodu.  Sušiareň má tiež funkciu Smart mód, ktorá automaticky upravuje prietok alebo teplotu sušiaceho vzduchu.

IMG_20181031_174324.jpg
image002.jpg

Projekt Jasplastik Galanta

Obnova centrálu kuchyňa

Zákazník požadoval obnovu celého centrálneho zásobovania materiálom medzi materiálovými silami, sušičkami, gravimetrickými dávkovačmi a výrobnou halou, v ktorej je rozdelených 25 IMM do dvoch nezávislých pneumatických centrálov.

Celý projekt centrálna doprava materiálu hala LP-sklad sa skladá zo štyroch samostatne fungujúcich centrálnych systémov a záložnou vákuovou pumpou. Ide o kompletnú náhradu terajších systémov novou výkonejšou strojovou základnou, rovnako materiálovými a vákuovými trasami rožšírenými o jednotlivé prepojenia pre zabezpečenie súčiností všetkých zariadení.

Projekt Reydel Nitra

Presun materiálových síl, jún 2017

Zákazník požadoval presunutie materiálových síl z pôvodného miesta, nakoľko sa na danom mieste pristavovala nová hala, a silá sa museli z tohto priestoru odstrániť a uvoľniť miesto na rozšírenie výrobnej haly. Projekt investične zastrešoval majiteľ haly CTP.

Požiadavka: presun materiálových síl, spolu 4 kusy každé o objeme 50 m3, zabezpečiť dopravu materiálu z týchto síl do 25 IMM s celkovým maximálnym odberom cca 3 tony/h k najvzdialenejšej IMM vo vzdialenosť cca 200 metrov od materiálového sila.

Projekt Bang Joo Electronics 

Sušiareň Shini SD 2000 + 3x SHD 1500 U

Náš zákazník od nás požadoval sušiaci set, ktorý by pokryl určité množstvo požadovaného vysušeného materiálu.

Z našej ponuky sme vybrali sušiaci set Shini, ktorý sa skladá zo sušiaceho agregátu SD-2000H a troch sušiacich síl SHD-1500U. Sušiaci agregát SD pracuje s princípom vysúšania pomocou molekulového rotora, ktorý odoberá vlhkosť vlhkému vzduchu zo sušiarní. Tento typ agregátu je nutné pripojiť na centrálny chladiaci systém. Výhodou princípu sušenia s molekulovým rotorom je konštantný rosný bod a nízke náklady na údržbu, pretože nám odpadáva výmena rôznych vysúšadiel ako je napr. silica gél.

Projekt Monarflex Štúrovo 
Sušiaca zostava Vismec DP1200/3000, centrálna doprava, denné silo.

Požiadavka od zákazníka bola na sušiacu zostavu a denné silo na určité
množstvo požadovaného materiálu s centrálnou podtlakovou dopravou.
Projekt zahŕňal centrálnu dopravu, ktorú sme sami navrhli. Obsahovala riadenie
naprogramovaným PLC riadením IDEC so všetkými potrebnými funkciami,
7,5kW vývevou Goorui, centrálnym filtrom Vismec DR4 vybaveným čistením
filtra implóziou, cyklónovým predfiltrom Solberg znižujúcim frekvenciu čistenia
vložky hlavného filtra a záložnou vývevou s jednoduchým klopným obvodom
pre prípad poruchy hlavnej pumpy.

image003 (1).jpg

Projekt Eurostyle Liptovský Mikuláš 
Recyklácia vtokov a pridávanie recyklátu do výrobného procesu.

Zákazník mal požiadavku na recykláciu vtokov, sušenie recyklátu a presné primiešanie drte do výroby.

Projektové riešenie si vyžadovalo použitie zariadení overených výrobcov svetových značiek s ohľadom na detaily procesu spracovania recyklátu.

Na projekte sa použil mlyn SHINI SG2446T, ktorý pracuje na princípe pomalobežných otáčok s použitím dvoch mlecích rotorov. Na vákuovú dopravu materiálu sme použili kompaktný minicentrál SHINI SAL2HP, ktorý využíva až 4 nasávacie jednotky odlučovačov.