MILANO PLAST 2018

Výstava PLAST sa koná každé tri roky v Miláne a je jednou z najvýznamnejších výstav v celom priemysle pre plasty a gumárenský priemysel o rozlohe 55 000 m² (103 000 hrubých m²). Výstavisko bolo rozdelené do 5 hál so zameraním na spracovanie plastov a zvyšné haly slúžili na prepravu materiálu, balenie a recykláciu. Z celkového počtu vystavovaných zariadení bolo 75% strojov, 20% materiálov a výrobkov, 5% služieb. Výstavy sa nezúčastnili len Talianske značky, ale spoločnosti z celého sveta v celkovom počte 1 500 (57% talianskych a 43% zahraničných, 1 049 priamych a 461 zástupcov). Veľmi zaujímavým zariadením bola vyfukovačka s výškou viac ako 12m.

Maguire Europe Sales Limited spolu so Syncro group

V stánku boli zariadenia zamerané na predstavenie noviniek najmä z oblasti sušenia.

MAGUIRE VBD-600 s novým kontrolným displejom, ktorý monitoruje spotrebu energie a umožňuje procesorom dokumentovať spotrebu v priebehu času. V porovnaní so sušičkami s molekulárnym silom, vákuová sušička spotrebuje až o 80 percent menej energie, suší granule iba za šestinu času a zároveň výrazne znižuje tepelné zaťaženie polyméru. Ďalej z noviniek by sme radi spomenuli zariadenia na meranie hrúbky fólie a najmenšiu regranulačnú linku na svete s výsypkou na sypký materiál.

 

Maguire v spolupráci s VISMEC predstavili sušiarne, nasávače. Z noviniek bola predstavená najväčšia vákuová sušiareň DP930/H2000 s výškou 6m, ktorú sme úspešne ako prvú na Slovensku predali do Jasplastik s prevádzkou v Nitre. Ďalšou úspešne predstavenou novinkou sú HALLO kruhy, ktorými sa sleduje spotreba prejdeného materiálu cez nasávač.

 

Frigel firenze S.p.A. stánok bol zameraný hlavne na prezentáciu temperačných zariadení. Na interaktívnej obrazovke umiestnenej po obvode stánku bol vyobrazený systém chladenia. Každé zariadenie si bolo možné prehliadnuť na obrazovke, jeho funkčnosť a základnú špecifikáciu. Na výstave sa po prvý krát uviedla spolupráca s GreenBox company.

 

 

MB Conveyors urobil niektoré podstatné vylepšenia na jednu zo svojich najpredávanejších produktoch, rotačné separátor povrchu modelu SR a SM. Zlepšenie v bezpečnosti a v základnom prevedení tohto typu odlučovačov je teraz inštalácia bezpečnostného mikrospínača na hornom kryte, ktorý blokuje otočný pohyb otvorenia ochrany, čím sa zaručí maximálna bezpečnosť operátora.