MANIPULÁCIA S VÝROBKAMI

SS vyťahovače vtokov

Rada malých výkyvných manipulátorov SS s vertikálnym zdvihom 550mm alebo 700 mm.

 • Pohony všetkých osí sú pneumatické.

 • Vytáčanie ramena na prednú alebo zadnú stranu vstrekovacieho stroja.

 • Mechanicky prestaviteľné dorazy koncových polôh s hydraulickými tlmičmi nárazov.

 • Na želanie zákazníka rotačný upínač vtokov so snímačom uchopenia a generátor vákua so snímačom pre prísavky.

 • Riadiaca jednotka s LCD displejom a programovaním "teach in".

 • Možnosť uloženia až 25 programov

 • Evidencia chybných hlásení a automatické upozornenie pre údržbu.

 
 
ST1 Trojosé roboty s jedným serverom

Trojosí lineárny robot s jednou osou so servomotorom má jednoduchý dizajn a dlhú životnosť.

 • Roboty sú navrhnuté pre rýchle a presné vyberanie vtokov a výrobkov zo vstrekovacieho stroja s možnosťou umiestnenia na vopred určené miesto

 • Funkcie poskytujú možnosť nastavenia 2 polôh pre os X a os Y. Pre os Z je možnosť nastavenia viacerých polôh

 • Roboty rady ST 1 sú vhodné pre stroje s uzatváracou silou do 850 ton

 
ST3 Trojosé servoroboty

Trojosé servoroboty rady ST3 s vertikálnym zdvihom až 1200 mm. 

 • Osi X a Y s pneumatickým pohonom, štandardne s mechanickým nastavovaním koncových polôh, podľa želania s možnosťou automatického nastavovania pozície

 • Hydraulické tlmiče nárazov v koncových polohách.

 • Na želanie os Y s teleskopickým valcom a predĺženým zdvihom

 • Os Z so servopohonom.

 • Sklopná koncová hlavica s pneupohonom

 • Terminálová riadiaca jednotka s LCD displejom a programovaním "teach in", hardwarové testovanie kontaktov

 • Možnosť uloženia až 25 programov. 

 • Evidencia chybných hlásení a automatické upozornenie pre údržbu.

 
ST5 Päťosové servoroboty

Päťosové servoroboty rady ST5 sú určené pre rýchle a presné vyťahovanie vtokov a výrobkov zo vstrekolisu

 • Je možné zvoliť štandardné alebo teleskopické ramená a splupracovať s dvoj- alebo trojdoskovou formou

 • Roboty je možné využiť pre stohovanie, polohovanie, kontrolu kvality alebo zakladanie do formy 

 • vhodné pre vstrekolisy s uzatváracou silou do 3600 ton 

 • Spolupráca so strojom podla štandardov EUROMAP 12, EUROMAP 67 alebo SPI 

 
VT 3 Vertikálne transportéry

Vertikálne transportéry SVT slúžia k vyberaniu výrobkov, čím sa zvyšuje efektivita a bezpečnosť obsluhy robota

 • Zvislý zdvih môže byť nastavený podľa vstrekolisu, v spodnej poloho sa pracovná doska automaticky naklápa.

 • Prepojenie so signálom prichádzajúceho z robota zaisťuje precíznu koordináciu a chráni výrobky

 
SC, SCI Pásové dopravníky

Pásové dopravníky rady SC a SCI slúžia k doprave výrobkov, zvýšujú efektivitu výroby a chránia povrch výrobkov.

 • Môžu byť riadené vnútorným signálom a automatizovať tak prevádzku vstrekolisu alebo robota

 • Pevný hliníkový rám je zabezpečený brzdenými kolieskami.

 • Jednoduché nastavenie výšky obidvoch koncov dopravníka

 • Pohodlné nastavenie rýchlosti pásu 

 • opravník sa vyrába v dvoch prevedeniach - typ SCI a lomený dopravník - typ SC

 
CAV - Vertikálny úložný systém s kontrolou váženia a kvality

Vertikálny úložný systém pre zber a skladovanie výrobkov okrem IMM, ktorý je navrhnutý na naplnenie až štyroch škatúl bez nutnosti zásahu zo strany prevádzkovateľa.

 • Systém obsahuje prístroj, ktorý zabezpečuje vysokú presnosť merania a ktorý dokáže presne určiť obsah každej škatule.

 • Okrem toho, je systém vybavený špeciálnym naklápacím žľabom, ktorý odvádza časť výrobkov do vyhradeného kontajnera na kontrolu kvality, na základe požiadavky prevádzkovateľa. 

Dopravníkové linky

Toto riešenie umožňuje príjmať prichádzajúce výrobky a distribuovať ich do jednotlivých pracovných staníc pre balenie.

 • Dopravné linky zodpovedajú F.D.A predpisom.

 • Linka je vybavená systémom pre opätovné vrátenia nezabalených výrobkov späť do obehu.

 • Je zaujímavé si všimnúť funkciu a kvalitu celej zostavy dopravníkom MB Conveyors.