PROJEKTY

Projekt Eurostyle Liptovský Mikuláš
Recyklácia vtokov a pridávanie recyklátu do výrobného procesu.

Zákazník mal požiadavku na recykláciu vtokov, sušenie recyklátu a presné primiešanie drte do výroby.

Projektové riešenie si vyžadovalo použitie zariadení overených výrobcov svetových značiek s ohľadom na detaily procesu spracovania recyklátu.

Na projekte sa použil mlyn SHINI SG2446T, ktorý pracuje na princípe pomalobežných otáčok s použitím dvoch mlecích rotorov. Na vákuovú dopravu materiálu sme použili kompaktný minicentrál SHINI SAL2HP, ktorý využíva až 4 nasávacie jednotky odlučovačov. Sušenie recyklátu sa vykonáva na sušičke VISMEC DryWell25 s molekulovým rotorom, ktorého výhodou sú nízke náklady na údržbu a konštantný rosný bod. Samotné pridávanie recyklátu do výroby zabezpečujeme gravimetrickým dávkovačom MAGUIRE WSB240R, ktorý sa vyznačuje vysokou presnosťou dávkovania (až 0,1%) a spoľahlivosťou, čo ocenili všetci zákazníci, disponujúci zariadením značky MAGUIRE.

Projekt sa nám podarilo úspešne zvládnuť, čoho výsledkom je ďalší úspešne zvládnutý projekt tohto typu, veľká spokojnosť zákazníka a plánovanie budúcich projektov.