PROJEKTY

Projekt Jasplastik Galanta

Obnova centrálu kuchyňa

Zákazník požadoval obnovu celého centrálneho zásobovania materiálom medzi materiálovými silami, sušičkami, gravimetrickými dávkovačmi a výrobnou halou, v ktorej je rozdelených 25 IMM do dvoch nezávislých podtlakových centrálov.

Celý projekt centrálna doprava materiálu hala LP-sklad sa skladá zo štyroch samostatne fungujúcich centrálnych systémov a záložnou vákuovou pumpou. Ide o kompletnú náhradu terajších systémov novou výkonnejšou strojovou základnou, rovnako materiálovými a vákuovými trasami rozšírenými o jednotlivé prepojenia pre zabezpečenie súčinností všetkých zariadení.

 

Celý dopravný systém je postavený tak, aby sa dal medzi sebou jednotlivo prepájať, teda napríklad jeden materiál z celkových 9 materiálových síl sa na materiálovom stole číslo jedna dá prepojiť do všetkých prítomných sušiacich zariadení, na materiálovom stole číslo dva do všetkých gravimetrických dávkovačov a na materiálovom stole číslo tri do všetkých IMM na hale. Z každého sušiaceho a gravimetrického zariadenia vedú tri materiálové trasy pre napojenie do troch rôznych odberných miest.

Centrálne zásobovanie sušiacich zariadení –Witman, Maguire LPD, Vismec a Maguire VBD.

Doprava materiálu zo síl č.1 až č.9 je vedená na materiálový stôl č.1 dvoma vstupmi a piatimi výstupmi pre každé silo. Dopravu zabezpečujú tri samostatné zostavy vákuovej vývevy Goorui spolu s centrálnym filtrom Vismec a riadením Idec. Vákuová zostava č. 1 pre sušiace zariadenia Wittmann a LPD, vákuová zostava č.2 pre sušiace zariadenie Vismec, vákuová zostava č.3 pre sušiace zariadenie VBD. Všetky vákuové systémy sú manuálne nahraditeľné záložným vákuovým systémom č.5 Následne je vysušený materiál z každého sušiaceho zariadenia vyvedený cez materiálový stôl č2 dvoma výstupmi na výrobnú halu LP a jedným výstupom do gravimetrických zmiešavačom

 

Centrálne zásobovanie gravimetrických zmiešavacích zariadení Maguire WSB.

Doprava vysušeného materiálu zo všetkých sušiacich zariadení umiestnených na podeste v sklade LP, teda sušičiek Wittmann, LPD, Vismec a VBD, je smerovaná na materiálový stôl č.1, odkiaľ je každý vysušený materiál dopravovaný vákuovou zostavou č.4 do šiestich gravimetrických dávkovačov, každý po štyri materiálové násypky. Následne je zmiešaný materiál z každého zmiešavača dopravovaný dvoma výstupmi na materiálový stôl č.3, odkiaľ ďalej smeruje na výrobnú halu LP piatimi výstupmi pre každý zmiešavač

 

Celý dopravný systém je riadený nami naprogramovaným PLC riadením IDEC so všetkými potrebnými funkciami, ako napríklad dobeh vákuovej vývevy, časom čistenia filtrov na jednotlivých odlučovačoch, počtom opakovaní a dĺžkou čistenia centrálneho filtra Vismec, funkciou čistenia materiálových trás s čistiacimi ventilmi a ďalšie. Celý systém je rozdelený do samostatne pracujúcich centrálov, každý z centrálov je poháňaný 11 kW podtlakovou vývevou Goorui a vybavený centrálnym filtrom Vismec s čistením filtra pomocou implózie, ktoré je o 50% účinnejšie, ako pri klasickom ofukovaní filtra stlačeným vzduchom.

Pri prerábaní sme zvýšili pôvodný výkon centrálnej dopravy materiálu o 40%, použili sme sklenené kolená pre eliminovanie opotrebenia kolien abrazívnym GF materiálom. Všetky centrálne podtlakové dopravy sme vybavili záložnou podtlakovou vývevou a centrálnym filtrom pre nahradenie v prípade poruchy, prepojením centrálnych dopráv môžeme nahradiť akúkoľvek podtlakovú vývevu.

 

Za projekt zodpovedný: A.M.SK - Erik Kelemen, Jasplastik-SK - Marián Harmat, výrobný riaditeľ, vedúci údržby.