DOPRAVA VÝROBKOV

 
Pásové dopravníky PA  

Priame pásové dopravníky určené predovšetkým na vynášanie výrobkov od vstrekovacích strojov a pre zostavovanie dopravníkových systémov; veľmi vhodné na odkladanie robotom

 • Štandardné priame pásové dopravníky rady PA sú vyrábané v šírkach 200-1000 mm a v dĺžkach 1000-6000 mm.

 • Dopravníky s odlišnými rozmermi, dopravníkové oblúky a pod. môžu byť dodané na želanie.

 • Rámy dopravníkov sú z hliníkových anodizovaných profilov, ukončovacie diely sú plastové.

 • Dopravné pásy štandardne z PVC vulkanizačne spojené.

 • Štandardná pohonná jednotka, motor so šnekovou prevodovkou sú umiestnené na ľavej vonkajšej strane na výstupe.

 • Podľa želania môže byť dodaný dopravník vybavený pohonnou jednotkou pod dopravným pásom alebo bubnovým motorom v hnacom valci.

 • Dopravníky môžu byť dodané bez bočníc, s bočnicami rôznych výšok alebo s nastaviteľným bočným vedením.

 
Pásové dopravníky PAR

Jedenkrát negatívne lomené pásové dopravníky, ktoré sú určené na zviazanie výrobkov odložených robotom do pracovnej výšky obsluhy vstrekovacieho stroja

 • Štandardne negatívne lomené pásové dopravníky rady PAR sú vyrábané v šírkach 100-1000 mm a dĺžkach (horizontálna+šikmá časť) 1000-6000 mm.

 • Na želanie môžu byť dodané s odlišnými rozmermi

 • Horizontálna časť je štandardne 600 mm dlhá, uhol sklonu šikmej časti do 30°.

 • Rámy dopravníkov sú z hliníkových anodizovaných profilov, ukončovacie diely sú plastové.

 • Dopravné pásy, štandardne z PVC sú vulkanizačne spojené.

 • Pohonná jednotka, motor so šnekovou prevodovkou sú umiestnené na ľavej výstupnej časti dopravníka.

 • Dopravníky sú určené predovšetkým do pracovísk s robotom, vstupná časť dopravníka môže byť vybavená bezpečnostným krytom s polykarbonátovou výplňou alebo pozinkovaným sitom.

 
Pásové dopravníky N-TR

Naklápacie priame pásové dopravníky s prepážkami na vynášanie výrobkov resp. nepodarkov od vstrekovacieho stroja s možnosťou doplnenia o separátor; ideálny pre zostavu s nožovým mlynom

 • Štandardné naklápacie priame pásové dopravníky sú vyrábané v šírkach 340-640 mm a dĺžkach 1500-3000 mm, uhol naklopenia 0-45°.

 • Rámy dopravníkov sú z hliníkových anodizovaných profilov, ukončovacie diely sú plastové.

 • Dopravné pásy hladké, dezénované (hi-grip) z PVC alebo hladké s prepážkami z PU.

 • opravníky N-TR je možné opatriť jednovalčekovými separátormi N-SRS alebo špirálovými separátormi N-FSRV.

 • Pohonná jednotka, motor so šnekovou prevodovkou sú umiestnené na ľavej výstupnej časti dopravníka.

 
Pásové dopravníky N-CPR

Jedenkrát lomené naklápacie pásové dopravníky s prepážkami na vynášanie výrobkov resp. nepodarkov od vstrekovacích strojov s možnosťou doplnenia o separátor; ideálny v zostavení s nožovým mlynom

 • Štandardné jedenkrát lomené naklápacie pásové dopravníky sú vyrábané v šírkach 140-540 mm s možnosťou nastavenia uhlu sklopenia v rozsahu 25-50°.

 • Rámy dopravníkov sú z hliníkových anodizovaných profilov, ukončovacie diely sú plastové.

 • Dopravné pásy hladké z PU s prepážkami.

 • Dopravníky N-CPR je možné zaopatriť jednovalčekovými separátormi N-SRS alebo špirálovými separátormi N-FSRV.

 • Pohonná jednotka, motor so šnekovou prevodovkou sú umiestnené štandardne na ľavej výstupnej časti dopravníka.

 
Pásové dopravníky N-CPTR

Dvakrát lomené naklápacie pásové dopravníky s prepážkami na vynášanie výliskov resp. nepodarkov od vstrekovacích strojov; vhodné pre plnenie separačných bubnov

 • Štandardné dvakrát lomené naklápacie pásové dopravníky N-CPTR sú vyrábané v šírkach 140-540 mm s možnosťou nastavenia uhlu šikmej časti v rozsahu 25-50°.

 • Rámy dopravníkov sú z hliníkových anodizovaných profilov, ukončovacie a spojovacie diely sú plastové.

 • Dopravné pásy sú štandardne hladké z PU opatrené prepážkami.

 • Pohonná jednotka, motor so šnekovou prevodovkou sú umiestnené štandardne na ľavej výstupnej časti dopravníka.

 
Pásové dopravníky N-CPST

Dvakrát lomené pásové dopravníky s hladkým dezénovaným pásom a s lopatkovým separátorom na vynášanie nepodarkov a výliskov od vstrekovacieho stroja s ich následnou sepáraciou

 • Štandardné dvakrát lomené pásové dopravníky N-CPST s lopatkovými separátormi sú vyrábané v šírkach 140-440 mm.

 • Medzi rôznymi typmi integrovaných separátorov sú lopatkové separátory najúčinnejšie z hľadiska vyťaženosti.

 • Rámy dopravníkov sú z hliníkových anodizovaných profilov, ukončovanie a spojovacie diely sú plastové.

 • Dopravné pásy z PVC sú dezénované ("hi-grip") s vysokou priliehavosťou vulkanizačne spojené.

 • Pohonná jednotka, motor so šnekovou prevodovkou, sú štandardne umiestnené na ľavej výstupnej časti dopravníka.

 
Pásové dopravníky F.D.A. pharmaceutic

Prevedenie F.D.A. možno aplykovať na všetky typy ponúkaných dopravníkových prevedení. 

 • Pásy dopravníka majú krytinu vyrobenú z bieleho potravinárskeho PU

 • špeciálny biely epoxidový maľovaný povrch, najmä UHI trieda syntetických olejov sú kompatibilné pre styk s potravinárskymi výrobkami

 • F.D.A. kompatibilný pás musí byť čistený alkalickými produktmi, teplota nesmie prekročiť 55 °C.

 • Kovové časti sa odporúča čistiť pomocou denaturovaného liehu

 • Dopravníkové pásy je možné zabezpečiť polykarbonátovým krytom. 

 • F.D.A verzia dopravníka zabezpečuje vysokú kvalitu a vysoký stupeň čistoty

 
Dopravník s chladiacim systémom

Vodou alebo vzduchom chladené pásové dopravníky pre výrobky s vysokou teplotou, ktoré je nutné ihned po vyrobení ochladiť na požadovanú teplotu

 • Chladené pásové dopravníky pre rýchle ochladenie plastových silnostenných dielov alebo vtokových častí.

 • Vodou chladené dopravníky so zásobníkom z nerezového materiálu na vstupnej časti dopravníka.

 • Otvorené vzduchom chladené dopravníky s ochladzovacími ventilátormi.

 • Uzavreté vzduchom chladené dopravníky v uzavretom okruhu a so vzduchom chladeným kondenzátorom.

Katalóg na stiahnutie
 
Separátory SR-SM-FSRV

Tri typy univerzálnych samostatných mobilných separátorov na oddelovanie výliskov od nepodarkov s veľkým separačným výkonom

 • Bubnové 24-valčekové separátory SR s nastaviteľnou rýchlosťou otáčania bubna na hromadnú separáciu výrobkov od vtokov na spoločnom pracovisku s pásovým dopravníkom.

 • Bubnové separátory SM s pevnými separačnými otvormi, s nastaviteľnou rýchlosťou otáčania bubna pre hromadnú separáciu výrobkov od vtokov (napr. uzáveky PET flašiek) na spoločnom pracovisku s pásovým dopravníkom.

 • Špirálové samostatné separátory FSRV ako vhodný doplnok k pásovým dopravníkom N-TR, N-CPR a N-CPTR.

 
Rozdeľovač výrobkov DUCK

Tri typy univerzálnych samostatných mobilných separátorov na oddelovanie výliskov od nepodarkov s veľkým separačným výkonom

 • Rozdeľovač výrobkov "DUCK" je určený k rozdeľovaniu výrobkov do kartónu podľa prednastaveného počtu cyklov.

 • Rozhranie pre vstrekovací stroj.

 • Ideálny v kombinácii s pásovým dopravníkom N-TR, N-CPR, N-CPTR alebo s robotom.

 • Umožňuje odkladanie do troch miest.

 • Nastaviteľná výška 850 +200 mm.

 
Otočné stoly TVC-TVS

Mobilné štvorpozičné zariadenie, ktoré v zostave s pásovým dopravníkom rozdeľuje výrobky podľa počtu vyrobených kusov do kartónu alebo vriec

 • Otočné stoly TV s priemerom 1200 a 1500 mm sú určené pre rozdeľovanie výrobkov do kartónov alebo vriec podľa prednastaveného počtu cyklov.

 • Rozhranie pre vstrekovací stroj.

 • Ideálny v kombinácii s pásovými dopravníkmi N-TR, N-CPR, N-CPTR alebo s robotom.

 • Štyri pozície otočného stolu.

 • Maximálne zaťaženie stola 250 kg.

 
Elevátory

Vysokorýchlostné pásové dopravníky s prepážkami pre preformy PET s možnosťou počítania vyrobených kusov a ich následným roztriedením

 • Elevátory rady EV sú na výšku uložené pásové dopravníky s prepravnou výškou 1000-3000 mm.

 • Dopravný pás z PU s prepážkami 35-50 mm a rozpätí 150 mm.

 • Rýchlosť pásu štandardne 12 m/min.

 • Rám dopravníku z hliníkových anodizovaných profilov.

 • Na vstupnej časti krytovaný násypník s veľkým objemom.

 • Na výstupnej časti môže byť inštalované počítadlo kusov alebo rozdeľovacia klapka.

 • Vhodný pre dopravu výrobkov do veľkoobjemových zásobníkov s vysokým prepravným výkonom.

 
Detektory kovov

Doskové alebo tunelové detektory kovov na pásovom dopravníku v zostavení s nožovým mlynom pre zabránenie vstupu kovov do mlecej komory

 • Doskové detektory kovov umiestnené pod dopravným pásom pre detekciu železných i neželezných kovov.

 • Tunelové detektory kovov umiestnené na vynášači časti pásového dopravníka pre detekciu veľmi malých častí.

 • Trúbkové detektory kovov umiestnené na vynášači časti dopravníka pre detekciu stredných a väčších častí.

 • Vysoká citlivosť, ochrana nožových mlynov pred vstupom kovových častí do mlecieho priestoru.