PROJEKTY

Projekt Bang Joo Electronics

Sušiareň Shini SD 2000 + 3x SHD 1500 U

Náš zákazník od nás požadoval sušiaci set, ktorý by pokryl určité množstvo požadovaného vysušeného materiálu.

Z našej ponuky sme vybrali sušiaci set Shini, ktorý sa skladá zo sušiaceho agregátu SD-2000H a troch sušiacich síl SHD-1500U. Sušiaci agregát SD pracuje s princípom vysúšania pomocou molekulového rotora, ktorý odoberá vlhkosť vlhkému vzduchu zo sušiarní. Tento typ agregátu je nutné pripojiť na centrálny chladiaci systém. Výhodou princípu sušenia s molekulovým rotorom je konštantný rosný bod a nízke náklady na údržbu, pretože nám odpadáva výmena rôznych vysúšadiel ako je napr. silica gél. Odporúčanou údržbou molekulového rotoru je len vypratie molekulového „sita“ raz za rok.

Ako sušiace silá sme zvolili 3 silá SHD s objemom 1500 litrov. Silá majú svoj vlastný ohrev a používajú aj svoj blower, ktorý im pomáha v cirkulácií sušiaceho vzduchu v procese. Medzi vybavenie sušiaceho setu patrí aj senzor rosného bodu, ktorý ukazuje reálnu hodnotu vlhkosti suchého vzduchu. Všetky sušiace silá sú vybavené Shini odlučovačom SHR-12U a údržbárskym rebríkom s oplotením pre bezpečnosť pri čistení odlučovača. K novému sušiacemu setu Shini si zákazník objednal aj nové riadenie pre odlučovače. Ide o nami vyvinuté riadenie, ktoré máme už mnoho krát otestované a je veľmi spoľahlivé. Na riadení je možnosť pracovať s čistiacimi ventilmi, čistenie filtra implóziou, je možné ovládať maximálne 14 odlučovačov a je určené pre jednu vákuovú vývevu s centrálnym filtrom.

Tento sušiaci set je doposiaľ najväčší sušiaci set, ktorý sme inštalovali na Slovensku. U zákazníka bolo všetko perfektne pripravené na inštaláciu, vrátane prepojovacieho stolu, rozvodu materiálových trás z a do sušiacich síl. Na inštaláciu takéhoto setu sme potrebovali tri pracovné dni počas ktorých sme zariadenie vybalili z drevených paliet, umiestnili na dané miesta, zapojili rozvody elektrickej energie, zapojili sme rozvody suchého a  vlhkého vzduchu. Následne po inštalácií všetkých súčasti sme zariadenie spustili do prevádzky, kde preukazuje veľmi dobré výsledky a pomáha pri znížení odpadu.

Za projekt zodpovedný: A.M.SK - Jozef Bajan, Bang Joo – Peter Blaho